یکشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۱

بعضی شب‌ها روی روز را سفید می‌کنند


                                                              از چپ: عباس صفاری، شمس لنگرودی، حافظ موسوی

سرِ صحبت را
هر کجا و هر چه بوده‌ای
همیشه من باز کرده‌ام
و نیمه‌شبان   تنها
با زیبایی دردناک تو
به خانه رفته‌ام

تکه‌ای از شعر: عباس صفاری +

ـ 

و راه‌رفتن تو طوری بود
که باغ‌ها با نخ پیراهن‌شان مشغول می‌شدند
تا چشم‌شان به شما نیفتد
و شرمنده‌ی خود نباشند...

تکه‌ای از شعر: شمس لنگرودی +
ـ


هراس از دست دادنت
لیوانی‌ست که ناگهان از دست می‌افتد

هراس از دست دادنت
گلدانی سفالی‌ست
که در جایش محکم است
تکانش می‌دهی که نیفتد...

شعر: حافظ موسوی +