چهارشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۰

اختلاف علنی سرِ تخت سیاسی

یک مقام آگاه همیشه در صحنه بدو بدو خودش را از قزوین رساند و پرید روی کاناپه و گفت: «ببم جان می‌دانی چی شده؟ یک چیزی می‌گویم تعجب کنی.»
گفتم: «تعجب؟ الان شش هفت سالی است این قدر اتفاقات محیر العقول می‌افند و آن‌قدر هر چه نمی‌شد بشود شد و هر چی می‌شد نمی‌شود بشود که استاندارد اعجاب‌برانگیزی تغییر کرده است. مثلا چند روز پیش یک نفر از توی دیوار رد شد و بعد روی آب ایستاد و بعد سه روز زیر آب بدون تنفس هلکوپتری زد، اما کسی اهمیت نداد.»
مسافر مسوول از ره رسیده گفت: «به گزارش خبرگزاری مهر، که خود من با جفت چشم‌ها قضیه را دیدم، آقای احمدی‌نژاد رفته سفر. کجا؟ قزوین. بعد رفته یک بیمارستان افتتاح کند توی بروشورها و روی بنر و پارچه‌نوشت‌های محل برگزاری مراسم نوشته شده بوده: «بیمارستان 200 تخت دارد.» بعد آقای احمدی‌نژاد سخنرانی کرد و گفت: «بیمارستان 270 تخت دارد.» بعد وزیر راه گفت: «بیمارستان 264 تخت دارد.» بعد مسوولان استان گفتند: «بیمارستان 220 تخت دارد.» خلاصه همه اهالی قزوین حیرت کردند و انگشت به دهان حیران ماندند.»

ما چون اهالی را از حیرت دربیاوریم به تحلیل این اختلاف نظر روی تخت سیاسی می‌پردازیم. ایناهاش؛

نظرات کارشناسی تخت سیاسی
- وقتی هر مسوولی یک عدد غیرحقیقی از یک موضوع واقعی می‌گوید یعنی در جامعه چندصدایی وجود دارد و هر کس هر صدایی دوست دارد در می‌آورد.
- همچنین این پاسخی کوبنده است به کسانی که می‌گویند آزادی بیان وجود ندارد. در حالی که مسوولان آزادند هر چه به زبان‌شان می‌آید بیان کنند.
- آیا این اتفاق خبر از کشف جدیدی در ریاضیات توسط دانشمندان جوان ما در زیرزمین منزل‌شان نمی‌دهد؟ آیا این اتفاق کمی است که در ریاضیات به جایی رسیدیم که هر کسی هر چندتا خواست بشمرد؟
- البته شاید رییس بیمارستان تا 200، آقای احمدی‌نژاد تا 270، وزیر راه تا 264 و مسوولان قزوین تا 220 بلد هستند بشمارند. یعنی این احتمال هست که بیمارستان 863 تخت داشته باشد اما کسی بلد نبوده تا 863 بشمرد.
- آقای احمدی‌نژاد قبلا گفته بود: «رییس‌جمهور باید کارشناس ارشد باشد و بتواند نظرات کارشناسان را رد کند.» این مهم نشان داد که با نظر کارشناس ارشدی 270 تخت، نظرات غیرکارشناسی 200، 264 و 220 تخت توسط نگاه بین‌المللی و جامع آقای احمدی‌نژاد رد شده است.
- این که تعداد تخت بیمارستان است، ما عاشق آمارهای شما هستیم عزیزان. 

نظرات غیرکارشناسی تخت سیاسی
- به نظر ما همان 200 تخت بیمارستانی درست است. وقتی آقای احمدی‌نژاد و رایحه خوش خدمتی‌ها به سمت بیمارستان می‌رفتند چند نفر از دیدار یار مدهوش و سپس بیهوش شدند. برای همین تخت‌های بیمارستان سریع پر شده، 70 تخت هم اضافه کردند توی راهرو تا از بیهوشان تماشای یار پرستاری کنند. 
- البته ما یک نظر دیگر هم داریم. 270 تخت بیمارستانی درست است که آقای احمدی‌نژاد گفته. منتها وقتی ایشان رسیده به بیمارستان 70 نفر حال‌شان خوب شده و مرخص شده‌اند و رفته‌اند پی کارشان. برای همین رییس بیمارستان 200 تخت اعلام کرده.  این طنز در روزنامه‌ی اعتماد، 19 بهمن 90، منتشر شده است.
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم.)