سه‌شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۱

اینجا خاورمیانه است (روایت پانزدهم)

دوست داشتن تو
باید نبود نباید بود
مردم شهر من فعالیت سیاسی‌شان را از دوست داشتن شروع می‌کنند

و این برای تو حرف بی‌معنایی است
اگر در خاورمیانه نزیسته باشی
اگر دهانت را نبوئیده باشند مبادا گفته باشی دوستت...

اینجا خاورمیانه است (روایت اول تا چهاردهم)