پنجشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۱

گفت‌وگو با خط قرمز


ما: سلام. لطفا خودتان را معرفي كنيد و بگوييد كارتان چيست؟
خط قرمز: سلام. من خط قرمزم. من كار خاصي ندارم ولي به كار همه كار دارم.
ما: چطوري به كار همه كار داريد؟
خط قرمز: اينطوري كه هر كسي هر كاري كند من يك كاري ميدهم دستش.
ما: آيا اين نافي حريم خصوصي و آزاديهاي فردي و اجتماعي افراد نيست؟
خط قرمز: اگر خط قرمز نباشد، حريم خصوصي افراد چطوري مشخص ميشود؟ اتفاقا من ميآيم خودم را دور افراد ميكشم كه امنيتشان حفظ شود. اصلا به خاطر خود افراد است كه من فضا را تنگ ميكنم. شما هر چي تنگتر باشي خلاقيتت بيشتر ميشود. آيا افراد در گشادي به نبوغ ميرسند؟ خير. فضاي گشاد و پت و پهن باعث تنبلي ميشود. آيا من بدم؟
ما: چه جهانبيني خاصي داريد... خب. حد و حدود شما را چه كسي مشخص ميكند؟
خط قرمز: من خودم حد و حدود ديگران را مشخص ميكنم.
ما: آيا شما از نزديكي با افراد لذت ميبريد؟ چون به كرات ديده شده كه شما افراد و هنرمندان و نويسندگان و روزنامهنگاران و غيره را تهييج ميكنيد كه به شما نزديك شوند.
خط قرمز: بله. من اصولا از هنرمندي كه به خط قرمز نزديك ميشود خوشم ميآيد. براي همين اين افراد را طي مراسم خاصي به جايي ميبريم كه بتوانيم آزادانه و خوش و خرم، درباره نزديكي با خط قرمز هر كاري كرده اعتراف كند.
ما: آيا با اين همه خط قرمز و تحت چنين شرايطي اصلا ميشود نفس راحت كشيد؟
خط قرمز: عزيزم، پسرم، همين كه انسان ميتواند خط قرمز را درك كند بايد خوشحال باشد. دوست داري هوايت را يكي داشته باشد يا بيهوا بيايند سراغت؟
ما: از اين لحاظ بهش فكر نكرده بودم... خب، شما اصولا به عنوان خط قرمز كجاها مشغول هستيد كه آدم پايش را روي شما نگذارد.
خط قرمز: ببين عزيزم، قبلا چند مورد بود كه خط قرمز بود. منتها در طرح غنيسازي و انبوهسازي خط قرمز، بنده گسترش پيدا كردم. البته الان بحث تخصصي نيست و هر كسي براي خودش يك خط قرمزي تعريف كرده كه بنده به اين قضيه اعتراض دارم و چون اين موضوع خط قرمز است من بهش نزديك نميشوم.
ما: پس شما هم خودت خط قرمز داري و معترضي؟
خط قرمز: بنده براي جلوگيري از سياهنمايي به قرمزنمايي معتقدم پس خط قرمز خوب است. متوجه شدي؟
ما: نه. من به حقوق فردي و...
خط قرمز: نه بابا...
يك ساعت بعد
ما: بله. بله. كاملا متوجه شدم. خط قرمز براي سلامت انسان مفيد است. همچنين خط قرمز مانع از سرطان در انسان ميشود. همچنين خط قرمز باعث ميشود انسان احساس خوشبختي كند. همچنين از فوايد خط قرمز ميتوان... منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، 31 خرداد 91 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در اینترنت بازنشر می‌کنم.)