دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۱

راز دانایی The Secret of Wisdom

چرا احساس می‌کنیم همه چیز را می‌دانیم؟
برای دانستن این موضوع - نیز - به این نشانی مراجعه کنید.
Why do we feel that we know everything?
To figure this out, check the address below.