دوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۱

گاوها کاره‌ای نیستند

تحقیق و تفحص "کاناپه" درباره گرانی شیر مشخص کرد 
چند وقتي خبري از استانداري تهران نداشتيم و خيال مي‌كرديم دارند با دقت خاصي استان را مي‌دارند و استانداري مي‌كنند، اما وقتي تلق و تولوق استان درآمد و همه ‌چيز گران شد و صداي مردم درآمد، استانداري در حركتي عجيب گفت: «شاخ مافياي شير را شكستيم.» به همين مناسبت و براي اينكه حرف استانداري زمين نماند، ماه‌هاست كه قيمت شير و مواد لبني مثل هر چيز ديگري دوبرابر شده است.

به نظر ما گاوها مسوول هستند هم در گراني قيمت شير و هم در گراني مواد لبني. شايد براي شما سوال پيش بيايد كه چرا گاوها مسوول هستند؟ چون با اينكه مسووليت توليد شير بر دوش و ... آنهاست، اما آنها صبح تا شب همه‌ش مي‌خورند و در نهايت به قول قديمي‌ها گاوهاي ما شير نمي‌دهند اما ماشالله به تپه‌شان. پس نتيجه مي‌گيريم مردم نبايد ناراضي باشند و غيره. چون طرف حساب‌شان مسوولان نيستند، بلكه گاوها هستند كه كارشان را درست نمي‌كنند و هر روز نرخ خوردن شيرشان را براي مردم بالا مي‌برند.

شاخ مافياي شير كجاست؟
از وقتي استانداري گفته شاخ مافياي شير را شكسته، دانشمندان حيران مانده‌اند كه چرا مسوولان به جاي اينكه اينقدر از ادبيات عامه استفاده كنند به خود عامه مردم استفاده‌يي نمي‌رسا نند.

راهكار غيرعلمي
يكي از هموطنان هنگام خوردن شير خفه شد و فوت كرد. به گزارش خبرنگار ما، اين هموطن كه در اقدامي خودجوش و در اعتراض به گراني شير دست به ابتكار عمل زده بود در دم خفه شد. به گفته شاهدان عيني، اين هموطن خودجوش داشت شير مي‌خورد كه گاوه نشست روش و باعث خفگي او شد. يكي از مسوولان گفت: «درسته كه شير گرون شده. ولي لطفا براي مجاني تموم شدن شير، مستقيما از خود گاو شير نخوريد.»

در پي مرگ اين مرحوم، عناصر جاسوس سعي كردند اين اقدام را گردن گاو بيندازند كه تلاش‌شان با شكست مواجه شد، چراكه آن مرحوم با تلاشي زياد، از زير گاو داد زد: «گاوها كاره‌يي نيستند و مسووليت اين شيرخوري با خود من است.» كه اين اظهارنظر عناصر جاسوس را بدجوري خيط كرد.

ابن‌سينا چه مي‌گويد
خير. چون براي حل اين مشكل بايد با گاوها كنار آمد تا آنها ارزان شير بدهند. در حالي‌كه حتي ابن‌سينا هم توي حل اين مشكل مانده و گفته: «هيچ‌وقت با گاو در نيفت و باهاش بحث و گفت‌وگو يا مناظره و مباحثه نكن، دعوا كه جاي خود دارد. چون گاو عقل ندارد اما شاخ دارد.»

حالا كه ابن سينا هم براي گاوها نتوانسته نسخه بپيچد تا قيمت شير را بياورد پايين، ما چطور از مسوولان عزيز كه مسووليت اين موضوع با آنها نيست انتظار داريم؟ جدي‌ها.

مصرف زياد علوفه براي كشور گران تمام مي‌شود
معاون استانداري در ادامه گفت: «يكي از مشكلات توليدكنندگان شير، تامين علوفه است كه برايشان گران تمام مي‌شود. ما درباره تامين آن داريم طوري عمل مي‌كنيم تا قيمت شير تمام‌شده براي توليدكنندگان مناسب باشد.» گويا مصرف علوفه با توليد شير تناسب درستي ندارد و تامين علوفه گران تمام مي‌شود. اگر گاوها خودشان به عقل‌شان مي‌رسيد و اينقدر صبح تا شب نشخوار نمي‌كردند ... مصرف علوفه در كشور اينقدر گران تمام نمي‌شد. اما حيف كه گاوند ... بنابراين همين ستون كاناپه را هم جاي اينكه بخوانند، مي‌خورند و متوجه نمي‌شوند ما اين حرف‌ها را از سر دلسوزي و به خاطر شير خودشان گفتيم. عزيزم... گاو عزيز. . . نخور... روزنامه‌س... هش... نچ نچ... نخور گوساله...
 
 
 
 

  منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، 05 تیر 91 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در اینترنت بازنشر می‌کنم.)