چهارشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۱

مقایسه برجستگی کشورها

آقای احمدی‌نژاد که خسته و کوفته از سفر برزیل برگشت (از بس که این برزیلی‌ها مهمان‌نواز هستند و دوساعت می‌آیند پیشواز، چهار ساعت می‌آیند بدرقه، بعد دست آدم را می‌گیرند می‌برند در شهر می‌گردانند تا اجلاس ریو شروع شود... خلاصه آدم را این‌قدر خجالت می‌دهند که خستگی سفر به آقای احمدی‌نژادی که هیچی، به تن مردم بماند. به همین مناسبت سخنگوی وزارت امور خارجه هم دیروز گفت آقای احمدی‌نژاد در برزیل یک استثنا نبود. بله. به نظر ما استثنا آن دیپلماتی است که [...])

پاس کردن مبانی پیش‌نیاز نیست؟[...]

آرایه معکوسآقای احمدی‌نژاد که چهره‌اش آرام بود و لبخند سراسری سرتاسر صورتش را دربرگرفته بود و با لبخند گفت: «زمانی بود که با مشاهده تبعیض و بی‌عدالتی و یا نقض حقوق مردم، چهره‌ها برافروخته و فریادها بلند می‌شد.» و سپس با آرامش خاصی دوباره به دوربین لبخند زد.

مقایسه برجستگی‌هاآقای احمدی‌نژاد گفت: «هرگز نباید خود را با شرق و غرب و یا کشورهای همسایه و دور و نزدیک مقایسه کنیم و در صورت ضرورت باید این مقایسه تنها با برجستگی ها و نقاط اصلی قوت و نه با نقاط ضعف آنها صورت گیرد.»
وی چند جمله بعد در حالی که مقایسه نمی‌کرد یا اگر مقایسه می‌کرد با برجستگی‌ها و نقاط اصلی کشورهای دیگر مقایسه می‌کرد، گفت: «بعید می دانم در قانون اساسی کشوری این طور از آزادی های مشروع مردم دفاع شده باشد.

باشهآقای احمدی‌نژاد در پایان برای این‌که سنگ تمام بگذارد گفت: «بر اساس یک اصل در قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار بوده و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
مردم ایران در تایید این موضوع گفتند: «باشه.»

منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، 07 تیر 91 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در اینترنت بازنشر می‌کنم.)