چهارشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۱

پایان قسمت اول


فردا دنیا به پایان می‌رسد و خدا کاست را برمی‌گرداند.

فردا دنیا به پایان می‌رسد و خدا سی‌دی 2 را درون دستگاه قرار می‌دهد.

فردا دنیا به پایان می‌رسد اگر امروز من به تو نرسم.

فردا دنیا به پایان می‌رسد و ما در تیتراژ می‌بینیم از خانواده رجبی تشکر شده است.