سه‌شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۱

هندوانه گران شد؛ تخمش را ملخ هم دیگر نمی‌تواند بخوردرئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران گفت: «با توجه به قیمت بالای هندوانه بهتر است مردم امسال به جای هندوانه، نارنگی بخورند.»
چندوقت پیش هم در مشهد گفته شده بود: «با توجه به گرانی مرغ، مردم به جای مرغ، اشکنه بخورند.»
آقای احمدی‌نژاد هم وقتی سکه کشید بالا، گفته بود: «سکه خوردنی نیست و فقط به درد هدیه دادن می‌خورد.»

چی بخوریم چی نخوریم؟
به نظر ما جای نگرانی است که کم کم دارد رسم می‌شود هر چیزی گران شد مردم به جای آن یک چیز دیگر بخورند. چون با این وضعی که ما می‌بینیم چیز جایگزین هم پس‌فردا گران می‌شود و آدم جای آن چیز باید یک چیز دیگر بخورد. همین‌طوری پیش برود آدم نمی‌فهمد چی را به جای چی می‌خورد.

دیالوگ سر میز
- چی بخوریم؟
: بستگی دارد اعلام کرده باشند چی را باید جای چی بخوریم.

دیالوگ سر چهارراه
- ها کن ببینم. چی خوردی؟
: هااااا
- پس چیزی خوردی؟
: نه به جان شما. ما می‌خواستیم آب هندوانه بخوریم، گفتند گران شده. جاش چیز ریختند خوردیم.

آسپرین بزن
احتمالا فردا هم می‌رویم بیمارستان، دکتر می‌گوید داروهای لورواوراسیل و دوکسوروبیسین و سیتارابین و آمیودارون و فورزوماید تا دو میلیون تومان گران شده، جاش آسپرین بچه بخوریم برگی پنجاه تومان.

تخم هندوانه
ما قبل‌تر هم نوشته بودیم: «الان مساله اینجاست که وقتی مرغ گران شد ما تخمش را خوردیم، وقتی گوشت گاو گران شد ما شیرش را خوردیم، حالا که موز گران شده با توجه به این‌که موز، تخم مرغ ندارد، شیر هم نمی‌دهد، ما دقیقا باید چی‌ش را بخوریم؟»
بعید نیست حالا که هندوانه هم مسیر مرغ را طی می‌کند فردا اعلام کنند: مردم مجبور هستند به جای هندوانه تخمش را بخورند.

تخمش را ملخ هم نمی‌تواند بخورد
حالا که مرغ از سر سفره حذف شده و جاش تخم مرغ مانده، هندوانه هم حذف شده و جاش تخم هندوانه مانده، امیدواریم دست کم تخم چیزهای جایگزین را ملخ نخورد. البته با این وضع گرانی پیش‌بینی می‌کنیم به جایی برسیم که تخم محصولات کشاورزی را ملخ هم
نتواند بخورد چون قبل از این‌که ملخ بخورد تخم مذکور خورده شده است.