شنبه، آذر ۱۱، ۱۳۹۱

بستن آب به آزادی


در گفت‌وگو با مسوول آب انتخابات کشور بررسی شد

همزمان با نزدیک شدن موسم انتخابات ریاست‌جمهوری به آزادی آب بسته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نفوذ آب به پی و شالوده برج آزادی و بی‌توجهی به این مساله و امکان تخریب این برج دور از واقعیت نخواهد بود.

مسوول آب
به همین مناسبت ما با مسوول آب انتخابات آتی گفت‌وگوی زیر را ترتیب دادیم.
ما: چرا به آزادی آب بستید؟
مسوول آب: این یک عمل نمادین است و ما نزدیک هر انتخابات که می‌شود اصولا به آزادی آب می‌بندیم، که برج آزادی هم از این قاعده مستثنا نیست.
ما: یعنی چی؟
مسوول آب: اجازه بدهید برای‌تان یک مثال بزنم. شما وقتی مهمان زیاد می‌آید و غذا کم دارید چه کار می‌کنید؟ آفرین. آب می‌بندید به خورشت که غذا به همه برسد، ولو آبکی. از طرفی رسانه‌های نارسانای غربی، همیشه در بوق می‌کنند که مردم از کمبود آزادی رنج می‌برند. برای همین ما با بستن آب به آزادی به زیاد شدن آن در سطح و عمق جامعه کمک می‌کنیم تا جامعه آزاد شود.
ما: آیا این کار منجر به آبکی شدن جامعه و ارزش‌ها نمی‌شود؟
مسوول آب: نه. نمی‌شود. توجه کنید که ما می‌توانیم از آب سخت تولید دانشمندان داخلی برای آب بستن به آزادی و جامعه استفاده کنیم که جامعه آبکی نشود.
ما: آیا این آبکی با آن آبکی که هم‌اینک در جامعه وجود دارد، فرق دارد؟
مسوول آب: بله. آبکی موجود در جامعه منجر به سست شدن بنیان جامعه می‌شود. اما آبکی مورد نظر ما فقط بنیان آزادی را سست می‌کند و آزادی هم که ربطی به جامعه ندارد و اسم یک برج و یک میدان و یک خیابان در تهران است.
ما: با مانیفستت خیلی حال کردم. دیگه چی؟
مسوول آب: ما برای بازگشت به ارزش‌ها و سنت آب به آزادی می‌بندیم. ما در فرهنگ‌مان داریم که آب به  خورشت می‌بندند، آب به خیکش می‌بندند، آب به شیر می‌بندند، آب ماست می‌بندند، آب به باغچه می‌بندند، حتا جلوی آب را هم می‌بندند که اسمش می‌شود سد و سد با آزادی‌های فردی آب تعارضی ندارد، بلکه محدودیت برای آب منجر به تولید انرژی و برق می‌شود. پس ما سعی داریم با بستن جلوی آزادی‌ها کاری کنیم که جوانان انرژی‌شان متمرکز شود و یک‌دفعه بزند بیرون. نه این‌که انرژی جوان هرز برود. انرژی جوان باید مثل سد عمل کند و به جای تولید برق، بچه تولید کند.
ما: جریان آب بستن به برج آزادی چیست؟
مسوول آب: بله. ما سعی داریم جامعه به چشم خودش ببیند اگر آزادی باشد و آب هم باشد، بنیان برج سست می‌شود. ما الان یک برج آزادی داریم، چندتا شلنگ هم دور میدان است که به صورت شبانه‌روزی آب می‌ریزند پای برج آزادی، امیدواریم طبق برنامه‌ریزی ما تا پایان سال برج آزادی تخریب شود که مردم متوجه شوند آزادی منجر به از هم پاشیدن بنیان خانواده و جامعه می‌شود.
ما: ربط این قضایا به انتخابات چیست؟
مسوول آب: بله. موسم انتخابات با بستن آب به آزادی، آزادی در جامعه شل می‌شود. مثل روسری خانوم‌ها. مثل گشت ارشاد. مثل فضای رسانه‌ها. مثل دوربین گزارشگرهای تلویزیون که آزادانه هر چی بخواهند نشان می‌دهند.
ما: این مصاحبه خیلی آبکی شد. بهتره شیر را ببندیم.