جمعه، آذر ۱۰، ۱۳۹۱

اینجا خاورمیانه است (روایت بیست و دوم)

اینجا خاورمیانه است

چمدانت را باز کن
باید کمی جمع‌تر بنشینیم تا همه جا شویم

چمدانت را باز کن
و روی نقشه دنبال خانه‌ات بگرد
حالا جایی هست که دورش خط بکشی؛ فلسطین

چمدانت را باز کن فلسطین
تا عطر تلخ زیتون در خانه بپیچد
و بوی خون انباشته در این فصل از تاریخ را کم کند

چمدانت را باز کن
تا خاورمیانه
یک شب در طول این هزار و یک شب
سر راحت به بالین بگذارد
و شهرزاد بی‌ترس به خانه برگردد+ مرتبط
+ اینجا خاورمیانه است