یکشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۹۱

فعالیت عجیب حداد عادل

ستون نشر اکاذیب، منتشرشده در روزنامه قانون

خدا به خیر بگذراند. آن دفعه حداد عادل گفت: «سعید مرتضوی به من قول داد...» بعد مرتضوی زد زیر قولش، بعد حداد گفت نه داده، بعد مرتضوی گفت نه ندادم، بعد حداد گفت چرا قول داده استعفا بدهد، بعد مرتضوی گفت عمرا تازه دارد از ریاست تامین اجتماعی خوشم می‌آید، بعد حداد گفت ما نصف شبی با هم حرف زدیم (بی‌معنی)، بعد مرتضوی گفت تامین اجتماعی که شب‌ها تعطیل است، بعد حداد گفت ولی خودت قول دادی، بعد مرتضوی گفت ببخشید شما؟، بعد حداد گفت نماینده‌های عزیز همه چیز حل است مرتضوی به من قول داده استعفا بدهد فقط به من رای بدهید تا رییس مجلس شوم، بعد مرتضوی گفت بدون دفترچه بیمه قول نمی‌دهیم قاه قاه قاه، بعد حداد به نماینده‌ها گفت باور کنید من خیلی برش دارم، نماینده‌ها هم گفتند پس چرا نمی‌بری؟ مرتضوی هم گفت راست می‌گویند بیا ببر (کلا بی‌معنی.)
خلاصه خدا به خیر بگذارند. آن‌دفعه حداد عادل گفته بود مرتضوی بهش قول داده، این‌دفعه گفته: «آقای احمدی‌نژاد به من قول داده اما...» اما چی؟ که آقای احمدی‌نژاد فضا را تلطیف کند؛ اما بعدش نامه کذایی و معروف را نوشت که تهدید و تحدید نشود.

نشر اکاذیب
ما نمی‌دانیم چرا هر کسی به حداد عادل قول می‌دهد می‌زند زیر قولش.
آیا بهتر نیست حداد عادل از کسی قول نگیرد تا مملکت به سمت ثبات پیش برود؟
چرا همه زیر قول حداد عادل می‌زنند؟ آیا نمی‌شود بالای قولش زد؟ آیا زیر قول حداد زدنی است؟ مثل زیرآب که می‌زنند؟
آیا حداد عادل برش دارد؟ آیا حداد می‌برد؟ آیا حداد بریده می‌شود؟ آیا حداد بریده است؟ (بی‌معنی.)
آیا وقتی مرتضوی به حداد قول داد و عاقبت هتل‌های هما را جایزه دادند به سازمان تامین اجتماعی (واقعا تامین کدام اجتماع؟ ما نمی‌دانیم.)، الان که احمدی‌نژاد به حداد قول داده عاقبت چی را به کی جایزه خواهند داد؟
آیا قول گرفتن نوعی فعالیت سیاسی محسوب می‌شود؟ آیا حداد فعال سیاسی است؟ آیا واقعا کاری که حداد می‌کند فعالیت است؟

راهکار:
به نظر ما در شرایط فعلی مملکت، تنها کسی که ممکن است زیر قول حداد عادل نزند محسن رضایی است چون به جز پیام دادن، کار خاصی نمی‌کند. به همین مناسبت بهتر است حداد عادل یک قولی از محسن رضایی بگیرد که کار خاصی نکند. رضایی هم که کار خاصی نمی‌کند پس زیر قولش با حداد نمی‌زند. این‌طوری دم انتخابات هر دو می‌توانند کاندیدا شوند و همه فکر کنیم همه روی قول حداد حساب می‌کنند.