سه‌شنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۱

جلوگیری از رفتن در جیب مردم

در متن زیر ما زحمت زیادی نکشیدیم. متن را از متن سخنرانی آقای محمود احمدی‌نژاد، در مراسم تجلیل از بازنشستگان، استخراج کردیم و بدون کم و کاست نوشتیم. اما میان‌تیترها را بدون دخالت دست خودمان تهیه کردیم که به سمع و بصرتان می‌رساند:

صدا بلند است
هر وقت می‌خواهیم به مردم پول بدهیم صداها بلند می‌شود.

مساله ورود و خروج از قلب
ما هر جا و در هر شرایطی باشیم عشق به ایران در قلب ما خواهد بود و از قلب ما خارج نخواهد شد.

فرصت تبلدیل غنچه نشکفته به پژمرده
همه خوبی‌ها در سرزمین ایران نهفته و به ما فرصت شکوفایی و استقرار داده و اگر انسان به کمال نرسد مثل غنچه نشکفته است.

مساله گرد بودن سر 3000میلیارد تومان
اینکه فردی 100 میلیارد بگیرد و پس نیاورد اقتصاد کشور را به هم نمی‌ریزد اما اگر بخواهیم به یک نفر 5 میلیون وام قرض‌الحسنه بدهیم تلاش می‌کنند مانع شوند و می‌گویند اقتصاد به هم می‌ریزد.

متاسفانه
متاسفانه برخی برای منافع سرمایه داران همه تلاش خود را به کار گرفتند تا انسان را به کارگری برای نظام سرمایه داری تبدیل کند و برای رسیدن به این هدف بنیان‌ها را هدف قرار دادند.

دلیل جنایات کشف شد؛ شل بودن خانواده
وقتی یک خانواده مستحکم نباشد جنایت صورت می‌گیرد و در مقابل از درون یک خانواده مستحکم و پایدار انسان‌های بزرگ و با محبت به جامعه تقدیم می‌شود.

مساله پستی و بلندی
اینکه در یک جامعه عده‌ای به قیمت فقر و زجر دیگران جیب خود را پر کنند ناشی از فقدان محبت در دل‌های آنهاست که گاهی به درجه‌ای می‌رسند که از حیوان پست‌تر می‌شوند.

دولت خانواده‌ها را مستحکم‌تر می‌کند
دولت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا نظام خانواده مستحکم‌تر شود.

دولت فروگذار نخواهد بود
با توجه به وضعیت اقتصادی و فشارها نمی‌توان گفت پرداختی‌ها موثر است اما دولت از هیچ خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهد بود.

دست و پای دشمن
یک مشکل این است که دشمن دست و پا می‌زند تا برای ما محدودیت ایجاد کند.

جلوگیری از رفتن در جیب مردم
به محض تصمیم دولت برای اینکه پولی در جیب مردم برود، از 80 جا افراد بسیج می‌شوند که نگذارند این اتفاق بیفتد.

مساله ‌تفکیک قوا
این کشور متعلق به ملت است و دولت، مجلس و قوه قضائیه نوکر ملت هستند.