چهارشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۱

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 15

تو داری لابه‌لای لایک‌ها گم می‌شوی
صدای خنده‌هات
نرمی لاله‌ی گوشت
نی‌نی چشم‌هات
هرم گرم نفس‌هات روی پوست گردنم
نه
تو داری لابه‌لای لایک‌ها فراموش می‌شوی
تو داری لابه‌لای لایک‌ها فراموشم می‌کنی
اینترنت عشق را تحلیل می‌برد
باید بلند شد و کاری کرد
باید بلند شوم و...                [دیس‌کانکت]

(تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 15)+ تقدیم به چند اصطلاح عامیانه