چهارشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۱

رفتن احمدی‌نژاد به اوین؛ شائبه بود نه شایعه

اوین به صورت کلی در عکس بالا دیده می‌شود
یکی از برادران لاریجانی، جوادشان، درباره بازدید آقای احمدی‌نژاد از زندان اوین گفت: «بازدید رییس‌جمهور از زندان‌ها نه تنها مورد استقبال است بلکه مورد تقاضا بوده است.»
با توجه به خبر بالا، ما متوجه نشدیم دقیقا چه چیزی مورد تقاضا است؛
الف- بازدید آقای احمدی‌نژاد از اوین
ب- آقای احمدی‌نژاد در اوین
پ- بازدید از آقای احمدی‌نژاد در اوین
ت- اوین به صورت کلی

دید و بازدید
لاریجانی، کماکان جوادشان، گفت: «امکان دارد مطرح شود به دلیل اینکه بعضی از افراد نزدیک آقای احمدی‌نژاد در زندان هستند وی می‌خواهد از زندان بازدید کند.»
ما هم معتقدیم اگر آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد افراد نزدیکش را در زندان ببیند کافی است در ساعات ملاقات به اوین مراجعه کند. مثلا همین آقای رفسنجانی هفته پیش می‌خواست افراد نزدیکش را ببیند رفت اوین و حال آقازاده را پرسید. آقای احمدی‌نژاد هم برای پرسیدن حال افراد نزدیکش می‌تواند به اوین برود.

ظرفیت
از طرفی الان خوشبختانه در وضعیت خوبی به سر می‌بریم و هر کسی که اوین برود لزوما نباید با سپردن وثیقه و سند و کفالت بیرون بیاید. این ظرفیتی است که به نظر ما آقای احمدی‌نژاد می‌تواند از آن استفاده کند و به اوین برود.

شائبه

لاریجانی گفت: «مساله بازدید آقای احمدی‌نژاد از اوین شائبه‌ای بود که فعلا به تعویق افتاده است، ان‌شاءالله در آینده این کار انجام می‌شود.»

ما تا الان فکر می‌کردیم قضیه اوین رفتن آقای احمدی‌نژاد شایعه است؛ نگو شائبه بوده است. از طرفی شائبه در لغت یعنی آمیختگی چیز بد در چیز بهتر. پس زندان رفتن نوعی شائبه است یعنی زندان که چیز بدی است در آقای احمدی‌نژاد که چیز خوبی است آمیخته می‌شود. و این البته برای بهتر شدن وضعیت زندان‌ها خوب است.
چون جواد لاریجانی هم درباره شائبه بازدید آقای احمدی‌نژاد از اوین گفته «احمدی‌نژاد هم می‌تواند از اوین بازدید کند اما این بازدید برای رسیدگی به بهتر شدن زندان‌ها و بهبود زندان‌ها باید باشد.»

شاید که آینده
لاریجانی گفت: «مساله بازدید آقای احمدی‌نژاد از اوین شائبه‌ای بود که فعلا به تعویق افتاده است، ان‌شاءالله در آینده این کار انجام می‌شود.»
ما نمی‌دانیم چرا همه با زندان رفتن آقای احمدی‌نژاد موافق هستند، مثل همین آقای لاریجانی که ان‌شاءالله هم می‌گوید، اما کسی مقدمات کار راه فراهم نمی‌کند و پا پیش نمی‌گذارد که آقای احمدی‌نژاد به اوین برود، بازدید.