یکشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۱

در مذمت فینگلیش‌نوشتن


طرف برداشته متن ترانه را فینگلیش نوشته:

royaye man ine donyaye bikine

چیزی که خوانده می‌شود (با یک غلط املایی در کلمه آخر این است):
رویای من اینه؛ دنیای بیکینی؟

آیا واقعا رویای ما این است؟ دنیای بیکینی؟ آیا فینگلیش‌نوشتن - آنچه بر سر زبان فارسی آورده کم نیست - برای دنیای ما هم نقشه کشیده؟

همیشه دعوا سر لحاف ملا بود، حالا سر بیکینی رویا.
داریم به کجا می‌رسیم واقعا؟+