جمعه، آبان ۲۶، ۱۳۹۱

عروسک پشت پرده در وزارت ارشادسه عکس و سه مکثآقای کلاه و آقای بی‌کلاه


با توجه به عکس بالا کدام گزینه صحیح‌تر است؟
الف- محمود احمدی‌نژاد دارد کلاه بر سر دیگران می‌گذارد. (بی‌معنی.)
ب- محمود احمدی‌نژاد دارد کلاه از سر دیگران برمی‌دارد. (بی‌معنی.)
پ- در سر عقل باید بی‌کلاهی عار نیست.
ت- خظاب به مجلس و با اشاره به حمایت‌های مردمی: ابرو به من کج نکن، کج‌کلاه‌خان یارمه. (بی‌معنی.)


عروسک پشت پرده در وزارت ارشاد

 

با توجه به عکس بالا کدام گزینه صحیح‌تر است:
الف- وزیر ارشاد و توابع، در حال بازسازی و اجرای صحنه‌ای از داستان عروسک پشت پرده صادق هدایت
ب- رونمایی وزارت ارشاد از زن نمونه؛ زنی که مثل مجسمه بایستد و حرف نزند.
پ- وزیر ارشاد خطاب به گشت ارشاد: اگه کسی یه همچین مانتوی زشت و زاقارتی تنش بود، کارش از ارشاد گذشته. رهاش کنید به حال خودش.
ت- آن دست که از پشت وزیر درآمده جریانش چیست؟ (ما نمی‌دانیم.) + (بی‌معنی.)


ایستادن بی‌جا مانع کسب است؟عکس بالا مربوط به اختتامیه نمایشگاه مد مانتو و پوشش سر است. کدام گزینه زیر صحیح‌تر است؟

الف- ایستادن بی‌جا مانع کسب است.
ب- در سر عقل باید بی‌کلاهی عار نیست. (بی‌معنی.)
پ- کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. (بی‌معنی.)