پنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۱

دلیل اصلی ضرر کردن کشور مشخص شد؛ در سیاست خلاء داریملاریجانی، جوادشون نه علی‌شون، گفت: «ما یک خلائی در حوزه سیاست داریم که کشور ضرر می‌کند، این افتخار برای کشور نیست که افراد شعار دادند احزاب نداریم یا نمی‌خواهیم.» وی تاکید کرد: «این افتخار نیست که احزاب را له کنیم یا از بین ببریم.»

خلاء سیاسی رسمی
ما خیلی خوشحال شدیم که فهمیدیم رسما در حوزه سیاست خلاء داریم. چون هر چه دقت می‌کردیم متوجه نمی‌شدیم مشکل از کجاست.

له‌کاری
‌برای ما سوال پیش آمده حالا که این افتخار نیست که احزاب را له کنیم یا از بین ببریم به چی باید افتخار کنیم؟

پیشنهادات
حالا که علی لاریجانی گفته در سیاست خلاء داریم، و این خلاء به کشور ضرر می‌زند، ما اکاذیب زیر را به عنوان پیشنهاد نشر می‌کنیم؛
- سیاستمدارها که تا حالا زحمتش را کشیده‌اند، از این به بعد هم عزم‌شان را جزم کنند و یک زور اضافه بزنند و این خلاء را پر کنند.
- حالا که دوباره دم انتخاباتی حزب‌بازی اهمیت پیدا خواهد کرد، پیشنهاد می‌کنیم احزاب خودشان را برای پر کردن خلاء حوزه سیاست آماده کنند.

بحث علمی
- اگر در حوزه سیاست خلاء داشته باشیم و خلاء جایی باشد که از ما و زمین بسیار دور است، چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟
: نتیجه می‌گیریم سیاست ما فضایی است و سیاستمدارهای ما هم از فضا آمده‌اند.

آگهی استخدام پیمانکار
به یک پیمانکار کارکشته
برای پر کردن خلاء در حوزه سیاست
به صورت کنترات نیازمندیم.