شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۰

اسکن آقای [...] به سعی خواجه حافظ شیرازی

آقای [...] بسیار بانزاکت، آداب‌دان، باادب، زیبا، مرتب، لبخندی چون انار خندان بر لب، موها به کناری آب و شانه شده و با آرامشی عمیق و از درون مایه‌گرفته روی کاناپه نشست کرد. پاهای مبارک روی پای مبارک‌تر انداخت. صاف صاف توی دوربین و چشم‌های من زل زد و گفت: «آخیش. بی‌زحمت من را اسکن کنید بروم.»
گفتم: «ببخشید شما را اسکن آ4 کنیم یا آ3؟ رنگی اسکن کنیم یا سیاه و سفید؟ چند دی‌پی‌آی باشد؟ با چه کیفیتی؟»
گفت: «از آن اسکن‌ها بیرونی که نه. از این اسکن‌های درونی.»
گفتم: «خب آدم یکی را اسکن کند ته و توی قضیه را می‌فهمد. مثل برادران اطلاعات. منتها چون ما نه اطلاعاتی هستیم نه کیهانی نیازی به این اسکن نداریم. چون ما اعتمادی هستیم.»
آقای [...] گفت: «همین الان افرادی را در ایران داریم که نبض رو می‌گیرند از موی سر تا نوک پا رو براتون اسکن می‌کنند. من خودم برای اینکه آزمایش کنم، خودم رو در اختیار دو نفر از این‌ها قرار دادم. خُب خودم که اشکالات خودم رو می‌دونم چه خبره. دیدم قشنگ شروع کرد از بالا همین‌طوری لایه لایه اسکن کرد تا پایین. علتش رو هم گفت و درست هم گفت.»
گفتم: «با توجه به این‌که قبلا شما اسکن شدید از بالا همین‌طوری لایه لایه تا پایین و علتش هم گفته شده و درست هم گفته شده ما امروز نتیجه‌ی این اسکن را البته به سعی آقای حافظ شیرازی رسما منتشر می‌کنیم.»
 
اسکن از بالا لایه لایه تا پایین 
مو: بعد از اسکن موهای آقای [...] مشخص شد در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا / سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. (که البته اینجا شاعر قصد سیاه‌نمایی یا تشویش اذهان عمومی یا زیر سوال بردن حفظ حقوق بشر را نداشته است و بنده خدا آرایه ادبی به کار برده. الان که این خط را نوشتم استرس پیدا کردم نکند حافظ را هم برای ادای پاره‌ای توضیحات بخواهند.)
سر: بعد از اسکن سر وی مشخص شد آنچنان مهر توام در دل و جان جای گرفت / که اگر سر برود از دل و از جان نرود. (که این قضیه ثابت می‌کند اگر سر هم برود و سر هم نباشد می‌توان به مهرورزی ادامه داد.)
گردن: بعد از اسکن لایه لایه مشخص شد گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه / که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم. (که دلیل بریدن از آدمی ثابت شد.)
سینه: بعد از اسکن از بالا تا پایین مشخص شد که مدعی خواست که آید به تماشاگه راز / دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. (که ثابت می‌شود مشکل جوانان ما گشت ارشاد و دست غیب آمدن و بر سینه‌ی نامحرم زدن نیست. من و تو باید برویم به مشکلات اصلی جامعه برسیم. با تشکر.) 
کمر: بعد از اسکن از بالا تا پایین به کمر نرسیده مشخص شد من گدا هوس سروقامتی دارم / که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. (که این اسکن شعری در تایید سیاست پولی دولت و پرداخت نقدی یارانه‌ها است. در اسکن مشخص شده که من گدا هوس سروقامتی دارم که دست نبره اما وقتی می‌بره در کمرش جز به سیم و زر و وام برای ازدواج و پنجاه هزارتومان یارانه بیرون نیاید.)
باقی اعضا: بعد از اسکن مشخص شد اسکنر ما خراب است و بعضی وقت‌ها کار نمی‌کند.

 
 
 
منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، دوره‌ی جدید، ستون کاناپه، اول دی 90، شماره‌ی 2319
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم.)