یکشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۹۱

شبانه بی شاملو - 9

هر قدر هم که قانون‌گریز باشم
نیروی قانون گریز از مرکز
من را از تو می‌گریزاند
که تو مرکزِ... کزِ... کزِ... کزِ...


[با این قوانین دست و پا گیر علمی
و آقابالاسری شبیه نیوتن
دیگر کسی نیست دور تو بگردد
همه از تو می‌گریزند (A)
حتا اگر من در راستای خط تو حرکت کنم
کوریولیس به زور هم شده ثابت می‌کند از دید ناظر درون دستگاه چرخشی من از سمت تو انحراف پیدا کرده‌ام (B)
پس B + A
نتیجه می‌دهد
من شبیه تهران و تهران شبیه اصفهان
و اصفهان شبیه نصف جهان (با فرض این‌که هر دست تو نصفی از جهان باشد) =

پس ثابت شد من شبیه تهران و جهان شبیه دست‌های تو به تنهایی میل می‌کند]
 + شبانه بی شاملو