دوشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۹۰

در عکس زیر 3000 میلیارد اختلاف پیدا کنید (+ ریشه‌های زبانی اختلاس)‏

3000 میلیارد اختلاف بین دو عکس زیر پیدا کنید‏؛
 

 http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2011/10/700204_orig.jpg
 شرح عکس:
منزل محمودرضا خاوری در کانادا، مدیرعامل سابق بانک ملی، ولی ربط خاصی به اختلاس 3000 میلیارد تومانی ندارد اما همسایه سلین دیون است


 http://www.iranerooz.com/uploads/admin/2011/08/07/8/5edd97f84a.jpg
 شرح عکس:
منزل تعدادی از هموطنان در کرمان، که ربط خاصی به اختلاس 3000 میلیارد تومانی ندارد اما همسایه سلین دیون نیستند


منتشرشده در شماره‌ی آبان ماهنامه‌ی "خط خطی".
..................................................................................


ریشه‌های زبانی اختلاس

زبان‌شناسان معتقدند کلمه‌ی اختلاس ریشه‌های مختلی دارد، که ما بعضی از آن ریشه‌ها را درآوردیم و نشان شما می‌دهیم؛
اختاپوستلاس
کلمه‌ی "اختلاس" در واقع کلمه‌ی "اختاپوس" بوده است که در اثر استفاده‌ی بیش از حد حشو زواید شده. اختاپوس در اقتصاد به کسی می‌گویند که هشت تا دست دارد و هشت تا دستش توی کار است. منتها هر دستش توی یک کاری است. اختاپوس می‌تواند از این دست آن دست کند. یا از این دست بگیرد و از آن دست بدهد. اختاپوس تنها موجودی است که با همان دستی که داده نمی‌گیرد. اختاپوس هشت تا دست دارد و هشت تا بنگاه زود بازده را می‌تواند بگرداند و هشت تا وام کم‌بهره یا قرض‌الحسنه می‌تواند بگیرد. منتها می‌تواند پس ندهد. اختاپوس به هر چیزی می‌تواند دست بزند. چون دستش باز است. اختاپوس دستش توی هر کاری هست حتا توی کار شما هم هست. اختاپوس یک چشم دارد. برای همین راحت چشمش را می‌بندد و مشتش را پیش کسی باز نمی‌کند. اختاپوس می‌افتد روی یک بانک و تا ته‌اش را درنیاورد ول‌کن نیست. اختاپوس از بس اختاپوس‌بازی در آورد نامش به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح شد که دستش را نشان داد و گفت توی هیچ اختلاسی دست نداشته. قرار شده از اختاپوس که در متون علمی "اختاپوستلاس" نامیده می‌شود به عنوان کارآفرین برتر تقدیر شود.
اخلاصتلاس
کلمه‌ی "اختلاس" در وافع کلمه‌ی "اخلاص" بوده است که در محاوره و گردش زبانی تبدیل به "اختلاس" شده است. اصولا کسی که قصد خیر داشته و فقط به خاطر مردم کار می‌کرده آدم بااخلاصی بوده. کم کم آدم‌هایی که اخلاص داشتند قرار شد به جای معرف و ضامن و سند و گرویی و چک و سفته، اخلاص‌شان را به وثیقه بگذارند. منتها اخلاص بر خلاف چک که کیفری و حقوقی دارد نه کیفر دارد نه حقوق. یعنی شما اخلاص را می‌کشید وسط و می‌گذارید در معامله. بعد از مدتی می‌توانید پولی را که گرفته‌اید پس بدهید. طرف معامله‌ی شما هم که معامله کرده نمی‌تواند اخلاص شما برگشت بزند یا به نفع خودش ضبط کند. اخلاص یکی از ریشه‌های اصلی اختلاس است. یعنی طرف دست خودش هم نبوده و صاف و ساده بوده و یکهو بهش گفتند: «شما چه اخلاصی داری بیا یه اختلاسی بکنیم.» و او چون صاف و ساده بوده نفهمیده دارند ازش استفاده‌ی ابزاری می‌کنند. آدم باید دلش برای این فرد بسوزد. قرار شده از این فرد که در متون علمی "اخلاستلاص" نامیده می‌شود دل‌جویی و تکریم شود.
پانکراستلاس
کلمه‌ی "اختلاس" در اصل از کلمه‌ی "پانکراس" گرفته شده است. و در حکایات آمده است که مردی از مردان بود که چون پانکراس داشت و پانکراس غده‌ای است پهن و دراز در قسمت فوقانی شکم و پشت معده قرار دارد. کسی که مرض داشته باشد و اگر مرضش پانکراس اقتصادی باشد هر چی اختلاس کند این غده دراز و پهنش پر نمی‌شود تا وقتی که سه هزار میلیارد پر کند.
اختلاسلاس
یکی از رایج‌ترین تصوراتی که میان مردم وجود دارد این است که اختلاس بدون لاس نیامد پدید. آن‌ها می‌گویند هر که لاف اقتصادی و اجرایی بیشتری زد لاس اختلاسی و پشت پرده‌ی بیشتری زد و بیشتر زد و بند کرد و برد و خورد. به چنین فردی که لاف و لاسش به لاپوشونی پنهان نشود مفسد اقتصادی هم می‌گویند. البته مفسد اقتصادی بودن سبب نمی‌شود که شما نتوانید زندگی کنید یا خارج نروید یا کار اقتصادی نکنید. مفسد اقتصادی بیشتر مثل یک لقب درباری بدون استفاده است.
نسخ خطی
در نسخ خطی درباره‌ی اختلاس چیزهای دیگری هم گفتند که به ما گفتند آن‌ها را جایی نگوییم بهتر است. 
منتشرشده در شماره‌ی آبان ماهنامه‌ی "خط خطی".