شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۰

روی این دیوار یادگاری بنویسید - کاپیتان هوشنگ شهبازی(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم.)
منتشرشده درستون "روی این دیوار یادگاری بنویسید..." هفته‌نامه‌ی طنز و کارتون "جدید"، شماره‌ی 24، 23 آبان 1390