جمعه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی ما و چارلز بوکوفسکی

با بوکوفسکی نشستیم و داریم به سلامتی هم اقدام می‌کنیم.
من: باز هم بیریزم چارلز؟
بوکوفسکی: بیریز.
من: از این ماست و خیار هم بزن روشن شی.
بوکوفسکی: به سلامتی کرم خاکی. نه واسه این‌که کرم داره. واسه خاکی بودنش.
من: تو هم چه چیزهایی بلدی‌ها.
بوکوفسکی: چه می‌چسبه.
من:  آره.
بوکوفسکی: اگه آمریکا ماست و خیار داشت نیازی به ارتش آمریکا نداشت که دنیا رو بگیره. تعجب می‌کنم شما اولین ملتی هستید که ماست و خیار رو کشف کرده، پس چرا این‌قدر غمگین هستید؟