پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۱

او فحش می‌دهد، پس هست

مهدی کوچک‌زاده به یک خبرنگار ابتدا فحش داد و سپس او را از رستوران مجلس بیرون کرد.
1- به نظر شما این اتفاق بد است یا خوب است؟ چرا؟
الف- خوب است. چون کوچک‌زاده قبلا زده بود توی گوش یک خبرنگار و بهش فحش داده بود، این‌بار فقط فحش داده. معلوم است که عوض شده.
ب- خوب است. چون کوچک‌زاده توی مجلس می‌نشیند، اگر توی ماشین نشسته بود لابد قفل فرمان را برمی‌داشت و می‌گذاشت دنبال خبرنگار.
پ- خوب است. چون کوچک‌زاده توی مجلس کار می‌کند، اگر توی ساختمان‌سازی کار می‌کرد لابد پاره آجری چیزی سمت خبرنگار پرت می‌کرد.
 
 
2- چرا کوچک‌زاده چک می‌زند و هول می‌دهد و فحش نثار خبرنگاران می‌کند؟
الف- چون معتقد به چانه‌زنی از بالا، از نوع توی گوش زدن است.
ب- چون معتقد به فشار از پایین، توسط هول دادن است.
پ- چون معتقد به گفت‌وگو است. منتها به زبان خودش حرف می‌زند، و تا حرفش را توی گوش‌تان نزند ول‌کن نیست.
 
 
3- شباهت رابطه کوچک‌زاده با علی مطهری با رابطه کوچک‌زاده با خبرنگار چیست؟
الف- کوچک‌زاده به سمت مطهری جاچسبی پرت کرده، خبرنگار شانس می‌آورد فقط چک می‌خورد و فحش می‌شنود.
ب- علی مطهری به کوچک‌زاده در صحن علنی گفت: «[…]» خبرنگار شانس آورده که در صحن علنی نزدیک نماینده‌ها نیست.
 
 
4- رنه دکارت گفت: «من فکر می‌کنم پس هستم.» به همین مناسبت کوچک‌زاده چه گفت؟
الف- گفت: من فحش می‌دهم، پس هستم.
ب- گفت: من هول می‌دهم، پس هستم.
پ- گفت: من چک می‌زنم، پس هستم.
ت- گفت: فقط من هستم. خبرنگارها از مجلس بروند بیرون.
 
درک مطلب
مجلس کجاست؟ خانه‌ی ملت است. نماینده، صاحبخانه‌ی این خانه نیست مهمان است. اما بندگان خدا چون می‌نشینند روی صندلی چرم و نرم خیال برشان می‌دارد صاحبخانه‌اند. اما مستاجر هستند، و خدمه‌ی ملت. یعنی نماینده باید سرایدار مردم باشد و سرا و سرزمین مردم را بپاید و حواسش باشد که آب در دل مردم تکان نخورد. تا حالا مسبوق به سابقه نبوده که سرایدار صاحبخانه را به خانه راه ندهد یا از خانه بیرون کند. چون این مردم هستند که انتخاب می‌کنند چه کسی سرایداری سرای‌شان را کند. خبرنگار هم در سرای ملت، شبیه مدیر ساختمان است در آپارتمان‌نشینی. یعنی باید حواسش باشد کسی کم‌کاری نکند و بیت‌المال را حیف و مال نکند و جلوی اسراف را بگیرد و از نمایندگان سوال کند که چه می‌کنند و کجای کار هستند. با این اوصاف وقتی کوچک‌زاده خطاب به خبرنگار پارلمانی یک هفته‌نامه فحش می‌دهد و هولش می‌دهد و داد می‌زند: «برو بیرون... دِ برو بیرون از مجلس...»
 
خبرنگار پارلمانی، نه گذاشته نه برداشته، برگشته و گفته: «شما اگر "بیرون‌بنداز" بودید سعید مرتضوی را از دولت بیرون می‌انداختید.» 
 
5- با توجه متن بالا اگر کوچک‌زاده "بیرون‌بنداز" نیست پس چیست؟
الف- [...]
ب- [...]
پ- [...] منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، 21 اردیبهشت 91 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم)