یکشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۱

بحران تخم مرغی

فارس در گفت‌وگو با کارشناس مسائل تخم مرغی کشور بررسی کرد
بحران تخم مرغی


خبرگزاری فارس در روزهای اخیر روی دو موضوع مهم کشور به صورت تخصصی کار می‌کند و از چپ و راست درباره‌ی آن مصاحبه و خبر تولید می‌کند؛ اولی ریاست  مجلس آینده و دومی تخم مرغ.

به همین مناسبت ما از آقای فرزاد طلاکش، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران، تشکر می‌کنیم که به نقل از فارس قبول زحمت کرده و آمده روی کاناپه و به مسائل تخم مرغی کشور پرداخته است.

ما: «آقای طلاکش، شما به عنوان کارشناس مسائل تخم مرغی کشور و خاورمیانه، نظرتان به صورت کلی چیست؟»
طلاکش: «خواب سنگین دولت و سحر‌خیزی واسطه‌ها جان مرغداران را خواهد گرفت.»

حکایت
به مناسبت این‌که خواب دولت سنگین است، یک شب واسطه‌ها رفتند خانه‌ی مرغداران و شب ماندند. نیمه‌های شب می‌خواستند بروند سراغ تخم مرغ‌ها که حالش را ببرند، اما از تفنگی که روی دیوار بود می‌ترسیدند. مرغداران به واسطه‌ها گفتند: «نترس. تفنگش خرابه.» مرغ‌ها گفتند: «نترس. تفنگش فشنگ نداره.»
دولت هم پلک‌هاش را محکم به هم فشار داد و گفت: «من هم که خوابم.»
و این طوری شد که واسطه‌ها تخم مرغ مرغ‌ها را چنگ زدند و مرغداران هم دست‌شان به جایی بند نشد.

[...]

انفعال مقامات
طلاکش گفت: «بی‌تدبیری و انفعال مقامات دولتی به زودی ریشه صنعت تولید تخم‌مرغ را می‌سوزاند.»
به همین مناسبت حالا که دولت بی‌تدبیر است و مقامات منفعل هستند، شخصا از مرغ‌ها یا خروس‌ها دعوت می‌شود ریشه تخم مرغ را بگیرند دست خودشان و جلوی سوختن آن را بگیرند.
طلاکش گفت: «ما مشکل صادرات تخم مرغ داریم. ماهانه بیش از 15 هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که 2 هزار تن آن مازاد است.»

حکایت
مرغدار: یک مرغ دارم ماهی 15 هزار تن تخم می‌کند.
دولت: چرا 15 هزار تن؟
مرغدار: پس چندتا؟
دولت: 4 تا دونه هم کافی‌یه دیگه. که توی جلسه هیات دولت با وزرا بشکنیم و دور هم یک نیمرو بزنیم و مصوبه تولید کنیم.
وزیر اقتصاد: من کشتی‌گیرم. من خودم روزی شونزده تا تخم مرغ باید بخورم. پس من نظر کارشناسی می‌دهم که تولید تخم مرغ در کشور باید روزی 25 دانه باشد.
مرغدار: چرا روزی 25تا؟
وزیر اقتصاد: خب. شونزده تاش رو من املت کنم بخورم، چون کشتی‌گیرم و بدنم نیاز دارد تا روی فرم بماند. 4تا هم توی هیات دولت نیمرو بزنند. این شد 20تا. 5 تا هم برای مردم که می‌توانند در طرح هدفمندی تخم مرغ‌ها کاری کنیم که به هر خانوار دوماه یک بار یک خاگینه برسد.

راهکار
حالا که ماهانه 2 هزار تن تخم مرغ مازاد در کشور تولید می‌شود، راهکار ما این است که نصف این تخم مرغ‌ها را بگذاریم زیر صندلی هیات وزرا، که بر اثر نشستن زیاد زودی جوجه شود. و نصف دیگر مازاد تخم مرغ‌ها را هم بگذاریم زیر این چند میلون نفر بیکار، تا این‌طوری مشکل بیکاری هم حل شود. منتها سر برج، یا هر 21 روز یک بار، به این عزیزان بگوییم جای حقوق، همان تخم مرغ‌شان را بخورند.

  منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، 31 اردیبهشت 91 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم)