جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی ما و پیمان هوشمندزاده

تقصیر من نیست
ریلیشن‌شیپ من به سمت توست

از: ما
____________________
 
تقصير من نيست
شيب تخت به سمت توست

از: پیمان هوشمندزاده