چهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۱

ونگوگ گوشش را برید...ونگوگ گوشش را برید
من
ساندویچم را با تو قسمت می‌کنم